THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2019 thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1
Publish date 04/11/2019 | 16:07

Ngày 30/10/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2019 ban hành thông báo số 07/TB-HĐTT, thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 07/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2019 đính kèm bên dưới:

Thông báo số 07/TB-HĐTT

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh