THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thông báo thời gian, địa điểm, ca, phòng, số báo danh của người dự xét thăng hạng
Publish date 29/06/2020 | 15:16

Thông báo thời gian, địa điểm, ca, số báo danh của người dự xét thăng hạng cụ thể như sau:

- Thông báo danh sách ca, phòng, thứ tự, số báo danh dự sát hạch

- Niêm yết danh sách ca, phòng, thứ tự, số báo danh dự sát hạch

- Sơ đồ phòng trắc nghiệm

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh