THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 2 ngày 08-7-2020

Publish date 08/07/2020 | 05:34 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 2 ngày 08/7/2020 được cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 2

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 2 ngày 07-7-2020

Publish date 07/07/2020 | 05:47 PM
Kết quả đổi nguyện vọng lần 2 ngày 07/7/2020 được cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 2

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 06/7/2020

Publish date 06/07/2020 | 05:27 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu ngày 06/7/2020 chi tiết tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu đổi nguyện vòng lần 1 ngày 06/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức - Thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 01/7/2020

Publish date 01/07/2020 | 05:20 PM
Kết quả chi tiết được thông báo tại danh sách dưới đây: - Danh sáchtổng hợp kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 01/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức - Thông báo kết quả nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 1 ngày 02/7/2020

Publish date 02/07/2020 | 05:31 PM
Kết quả được cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tổng hợp kết quả ngày 02/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 03-7-2020

Publish date 03/07/2020 | 06:06 AM
Kết quả tiếp nhận được cụ thể danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu đổi nguyện vọng lần 1 ngày 03/7/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 30-6-2020

Publish date 30/06/2020 | 05:04 PM
Kết quả đổi nguyện vọng lần 1 được cụ thể tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận đổi nguyện vọng lần 1 ngày 30/6/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả đổi nguyện vọng lần 1 ngày 29/6/2020

Publish date 29/06/2020 | 05:15 PM
Kết quả cụ thể được thông báo tại danh sách dưới đây: - Danh sách tiếp nhận đổi nguyện vọng lần 1

Ban chỉ đạo xét tuyển viên chức hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020

Publish date 29/06/2020 | 04:33 PM
Nội dung chi tiết được tại văn bản dưới đây: - Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ ngày 29/6/2020

Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thông báo thời gian, địa điểm, ca, phòng, số báo danh của người dự xét thăng hạng

Publish date 29/06/2020 | 03:16 PM
Thông báo thời gian, địa điểm, ca, số báo danh của người dự xét thăng hạng cụ thể như sau: - Thông báo danh sách ca, phòng, thứ tự,...

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả ngày 26-6-2020

Publish date 26/06/2020 | 05:13 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu được cụ thể danh sách dưới đây: - Danh sách kết quả tiếp nhận ngày 26-6-2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả ngày 25-6-2020

Publish date 25/06/2020 | 05:36 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu được cụ thể dưới đây: - Danh sách tiếp nhận phiếu ngày 25-6-2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả ngày 24-6-2020

Publish date 24/06/2020 | 05:18 PM
Kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được chi tiết tại danh sách dưới đây: - Danh sách kết quả tiếp nhận ngày 24/6/2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả ngày 23-6-2020

Publish date 23/06/2020 | 05:10 AM
Nội dung thông báo được gắn chi tiết tại danh sách dưới đây: - Danh sách kết quả tiếp nhận ngày 23-6-2020

Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

Publish date 22/06/2020 | 08:40 AM
UBND huyện thông báo đến từng cá nhân có danh sách kèm theo Thông báo dưới đây: - Thông báo số 15/TB-HĐXTH

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả ngày 22-6-2020

Publish date 22/06/2020 | 04:38 PM
Nội dung chi tiết được đính kèm tại danh sách bên dưới: - Danh sách kết quả tiếp nhận ngày 22-6-2020

Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 thông báo kết quả ngày 19-6-2020

Publish date 19/06/2020 | 06:09 AM
Nội dung thông báo chi tiết xem tại: - Danh sách kết quả tiếp nhận ngày 19-6-2020

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh