THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội
Publish date 30/08/2019 | 02:30

Ngày 27/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có thông báo số 92/2019/ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 92 của Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 92/2019/TB- ĐGLV

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh