THÔNG BÁO

Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Đông Anh trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020
Publish date 01/04/2020 | 16:36

Thông báo số 397/TB-UBND

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh