THÔNG BÁO

Về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 3/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội
Publish date 14/04/2020 | 16:13

UBND huyện Đông Anh đã ban hành Công văn số 806/UBND-VP ngày 09/4/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1367/QĐ-UBND của Thành phố

Công văn số 806/UBND-VP 

Quyết định số 1367/QĐ-UBND

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh