THÔNG BÁO

UBND Huyện triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC từ Cổng dịch vụ công Quốc gia
Publish date 22/04/2020 | 13:46

Ngày 20/4/2020, UBND Huyện ban hành văn bản 894/UBND-VP về việc tiếp nhân, giải quyết DVC trực tuyến của Thành phố từ Cổng dịch vụ công Quốc gia

chi tiết văn bản tại đây

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh