THÔNG BÁO

Đông Anh công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách Huyện 6 tháng đầu năm 2020
Publish date 10/07/2020 | 16:45

Ngày 10/7/2020, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 3862/QĐ-UBND về việc công bố công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách Huyện 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết nội dung Quyết định số 3862/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

   - Quyết định 3862/QĐ-UBND.

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh