Thông cáo báo chí

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Publish date 12/03/2018 | 09:39  | View count: 6241

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh

Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Cụ thể từ nay địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức: UBND huyện Đông Anh - số 66-68 đường Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

  - Số điện thoại đường dây nóng: 024.38839336

  - Địa chỉ thư điện tử: motcua_donganh@hanoi.gov.vn

Chi tiết Văn bản thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại tệp đính kèm:

  + Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh