Thông cáo báo chí

Đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Anh
Publish date 05/09/2018 | 10:21  | View count: 6238

Chi tiết công văn về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Anh được đăng tải bên dưới:

 -  Công văn số 1222 về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh