Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019
04/04/2019 | 15:15  | View count: 2539

Ngày 01 tháng 4 năm 2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 584/TB-UBND về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Thông báo số 584/TB-UBND và các văn bản kèm theo đính kèm bên dưới:

Thông báo số 584_UBND huyện Đông Anh

QĐ 715_UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh