Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh tổ chức cuộc thi "Thôn, tổ dân phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" năm 2019
10/05/2019 | 11:37  | View count: 233

Ngày 04/5/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng Kế hoạch số 147 về tổ chức cuộc thi "Thôn, tổ dân phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" trên địa bàn Huyện năm 2019

Chi tiết Kế hoạch số 147 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 147/KH-UBND

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh