Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 10/HD-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Đông Anh
21/06/2019 | 17:30  | View count: 950

Ngày 10/4/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 438/UBND-TCKH về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Hướng dẫn số 10/HD-UBND ngày 10/9/2018 của UBND Huyện

Chi tiết nội dung Hướng dẫn số 10, các biểu mẫu liên quan và điều chỉnh, bổ sung Hướng dẫn số 10 đính kèm bên dưới:

Các biểu mẫu của Hướng dẫn số 10

-   Nội dung sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 10

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh