Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Báo cáo phân tích điểm chỉ số CCHC huyện Đông Anh năm 2018
08/07/2019 | 09:41  | View count: 177

Ngày 04/7/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Báo cáo số 270/BC-UBND về phân tích điểm chỉ số CCHC Huyện năm 2018

Chi tiết nội dung Báo cáo số 270 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Báo cáo số 270/BC-UBND

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh