Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh thực hiện BHYT học sinh năm học 2019 - 2020
16/08/2019 | 17:00  | View count: 2922

Ngày 09/8, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1507/UBND-BHXH về việc thực hiện BHYT học sinh năm học 2019 - 2020 trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung công văn số 1507 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Công văn số 1507/UBND-BHXH

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh