THÔNG BÁO TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Công bố chất lượng sản phẩm
Publish date 08/12/2021 | 09:40

UBND huyện Đông Anh công bố danh sách các sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực Công thương, Nông lâm thủy hải sản tự công bố chất lượng sản phẩm đến ngày 8/12/2021 (chi tiết kèm theo)

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh