TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND Huyện Đông Anh khoá 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Publish date 08/05/2019 | 03:54 PM
Sáng 8/5, HĐND Huyện Đông Anh khoá 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 để thông qua chủ trương và điều chỉnh chủ trương một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện.

Đoàn khảo sát Ban chủ nhiệm Đề tài số 08 Thành ủy làm việc với huyện Đông Anh

Publish date 10/04/2019 | 09:52 AM
    “Giai đoạn 2016 – 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình trên địa bàn Huyện đạt 9,85%, trong đó riêng tốc độ tăng trưởng kinh...

Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND Huyện và các xã, thị trấn năm 2018.

Publish date 18/01/2019 | 10:58 AM
Sáng 16/1, Thường trực HĐND Huyện tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND Huyện và các xã thị trấn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang- Thành ủy...

HĐND Huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 10

Publish date 18/01/2019 | 10:51 AM
Sáng 16/1, HĐND Huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 10. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Quang- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện,...

HĐND xã Đông Hội khóa XX nhiệm kỳ 2016-2016 tổ chức kỳ họp thứ 8

Publish date 29/12/2018 | 11:02 AM
Trong 2 ngày 27, 28 tháng 12, HĐND xã Đông Hội khóa 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ANQP năm 2018, triển khai phương...

HĐND xã Tiên Dương khóa 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức họp kỳ thứ 7

Publish date 29/12/2018 | 11:00 AM
Trong 26 ngày, 27 tháng 12, HĐND xã Tiên Dương khóa 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ANQP năm 2018, triển khai phương...

HĐND xã Bắc Hồng khoá 20 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8

Publish date 28/12/2018 | 04:34 PM
Trong 2 ngày 27,28/12, HĐND xã Bắc Hồng khoá 20 tổ chức kỳ họp thứ 8.

HĐND xã Đại Mạch khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 7

Publish date 27/12/2018 | 03:55 PM
Trong ngày 26/12, HĐND xã Đại Mạch khoá 20 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm...

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Vĩnh Ngọc khóa 20 nhiệm kỳ 2016 – 2021

Publish date 27/12/2018 | 11:17 AM
Trong 2 ngày 25 và 26/12, HĐND xã Vĩnh Ngọc khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7.

HĐND xã Xuân Canh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 8

Publish date 26/12/2018 | 01:13 PM
Trong 2 ngày 25,26/12, HĐND xã Xuân Canh khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 8. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc BÍch- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ Huyện, đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Huyện...

HĐND xã Kim Nỗ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 8

Publish date 26/12/2018 | 10:28 AM
Trong ngày 25/12, HĐND xã Kim Nỗ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, bàn các giải pháp thực hiện...

HĐND xã Võng La khoá 20 nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 8

Publish date 25/12/2018 | 10:47 AM
Trong 2 ngày 24,25/12, HĐND xã Võng La khoá 20 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ...

HĐND xã Việt Hùng khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 7

Publish date 21/12/2018 | 03:44 PM
Trong 2 ngày 20, 21/12, HĐND xã Việt Hùng khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 và phương hướng phát triển kinh tế - xã...

HĐND Huyện khoá 19 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9

Publish date 21/12/2018 | 10:20 AM
Sáng 21/12, Thường trực HĐND- UBND- UBMTTQ Huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND Huyện khoá 19. Tới dự có đồng chí Lê Văn Oanh- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ- Phó...

HĐND xã Cổ Loa khóa 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức họp kỳ thứ 9

Publish date 20/12/2018 | 04:25 PM
Trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 12, HĐND xã Cổ Loa khóa 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ANQP năm 2018, triển khai phương...

Kỳ họp thứ 8 HĐND thị trấn Đông Anh khóa VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Publish date 20/12/2018 | 01:59 PM
Trong 2 ngày 19 và 20/12, HĐND thị trấn Đông Anh khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đề ra phương...

HĐND xã Vân Hà tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Publish date 20/12/2018 | 01:53 PM
Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 12, HĐND xã Vân Hà đã tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

HĐND xã Nguyên Khê khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp thứ 7

Publish date 18/12/2018 | 12:29 PM
Trong 2 ngày 17- 18/12, HĐND xã Nguyên Khê khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng năm...

Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh tổ chức kỳ họp thứ 9

Publish date 12/12/2018 | 11:25 AM
Trong 2 ngày 12 và 13/12, HĐND huyện Đông Anh khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội- an ninh quốc phòng năm...

Đại biểu HĐND Huyện tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 6, 8 trước kỳ họp thứ 9 HĐND Huyện khóa 19

Publish date 25/11/2018 | 10:20 AM
Sáng ngày 24/11, tại xã Thụy Lâm, Đông Hội Thường trực HĐND - UBND- UBMTTQ Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị tiếp xúc đại biểu HĐND Huyện với cử tri đơn vị bầu cử số 6, 8 trước kỳ họp thứ 9, HĐND...

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh