TIN TRONG HUYỆN

Việt Hùng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 10 khóa 12, Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị
Publish date 13/08/2019 | 17:49  | View count: 643

Sáng 13/8, Đảng ủy xã Việt Hùng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 10 khóa 12, Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư cho gần 300 đảng viên trong Đảng bộ.

     Tại buổi học tập, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường - Ủy viên Ban TVHU – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Trên cơ sở đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ sớm triển khai đưa các nội dung của Nghị quyết đi vào thực tiễn, nhất là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ trong thời gian tới, đảm bảo đạt được chất lượng, hiệu quả cao nhất, cũng như thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của điều lệ Đảng.

Huyền Trang - Việt Quang

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh