THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 2 UBND Huyện
2 Bầu hòa giải viên 2 UBND Xã
3 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải 2 UBND Xã
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 UBND Xã
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2 UBND Xã
6 Cấp bản sao từ sổ gốc 2 UBND Xã
7 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất 2 UBND Huyện
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 2 UBND Huyện
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 UBND Huyện
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 2 UBND Huyện
12 cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 2 UBND Xã
13 Cấp giấy phép di dời nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã 2 UBND Xã
14 Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 4 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố 2 UBND Huyện
15 Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông 2 UBND Huyện
16 Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã 2 UBND Xã
17 Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã 2 UBND Xã
18 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa 2 UBND Huyện
19 Cấp giấy phép xây dựng di dời công trình 2 UBND Huyện
20 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3 UBND Huyện