THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn 2 UBND Huyện
2 Thủ tục 16: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ 2 UBND Huyện
3 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã 2 UBND Huyện
4 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 UBND Huyện
5 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn 2 UBND Huyện
6 Thủ tục 17: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng 1 UBND Huyện
7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 2 UBND Huyện
8 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 UBND Huyện
9 Thủ tục 18: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 2 UBND Huyện
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 2 UBND Huyện
11 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
12 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 2 UBND Huyện
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 2 UBND Huyện
14 Thủ tục 19: Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo: (Xét duyệt, tổng hợp sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo ) 1 UBND Huyện
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2 UBND Huyện
16 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 UBND Huyện
17 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2 UBND Huyện
18 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 2 UBND Huyện
19 Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ 2 UBND Huyện
20 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 1 UBND Huyện