THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu 1 UBND Huyện
2 Khen thưởng đột xuất 1 UBND Huyện
3 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục 1 UBND Huyện
4 Thủ tục 26: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày. 2 UBND Huyện
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 UBND Huyện
6 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư 1 UBND Huyện
7 Thành lập trường tiểu học tư thục 1 UBND Huyện
8 Thủ tục 27: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh 1 UBND Huyện
9 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục 1 UBND Huyện
10 Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục 1 UBND Huyện
11 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 2 UBND Huyện
12 Thủ tục 28: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở 1 UBND Huyện
13 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục 1 UBND Huyện
14 Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần 2 UBND Huyện
15 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 2 UBND Huyện
16 Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) 1 UBND Huyện
17 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) 1 UBND Huyện
18 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP. 2 UBND Huyện
19 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 2 UBND Huyện
20 Chuyển đổi chủ nhà trẻ; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục 1 UBND Huyện