THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 59: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. 2 UBND Huyện
2 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
3 Thủ tục 60: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo. 1 UBND Huyện
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
5 Thủ tục 61: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT 1 UBND Huyện
6 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
7 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). 1 UBND Huyện
8 Thủ tục 62: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 1 UBND Huyện
9 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2 UBND Huyện
10 Thủ tục 63: Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi 1 UBND Huyện
11 Thủ tục 64: Xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em 1 UBND Huyện
12 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 UBND Huyện
13 Thủ tục 65: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT 2 UBND Huyện
14 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 2 UBND Huyện
16 Thủ tục 66: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng. 2 UBND Huyện
17 Thủ tục 67: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể UBND Huyện
18 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện
19 Thủ tục 68: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống 1 UBND Huyện
20 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 UBND Huyện