THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
2 Công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi 1 UBND Huyện
3 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
4 Thủ tục 45: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết 1 UBND Huyện
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2 UBND Huyện
6 Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 1 UBND Huyện
7 Thủ tục 46: Cứu trợ xã hội đột xuất 2 UBND Huyện
8 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) 3 UBND xã/ thị trấn
9 Thủ tục 47: Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật 1 UBND Huyện
10 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3 UBND xã/ thị trấn
11 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 1 UBND Huyện
12 Thủ tục 48: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rỏi. 2 UBND Huyện
13 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 UBND xã/ thị trấn
14 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 2 UBND xã/ thị trấn
15 Thủ tục 49: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo 1 UBND Huyện
16 Giải thể trường tiểu học tư thục 1 UBND Huyện
17 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) 2 UBND xã/ thị trấn
18 Thủ tục 50: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách 1 UBND Huyện
19 Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục 1 UBND Huyện
20 Thủ tục 51: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn vận động 1 UBND Huyện