THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố) 2 UBND Huyện
2 Cấp Giấy xác nhận khuyết tật 2 UBND Xã
3 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2 UBND Xã
4 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 2 UBND Xã
5 Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 UBND Huyện
6 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn 3 UBND Huyện
7 Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng 2 UBND Xã
8 cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm. 2 UBND Xã
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 UBND Huyện
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
11 Cấp lại giấy phép xây dựng 2 UBND Huyện
12 Cấp lại giấy phép xây dựng (GPXD) do UBND xã cấp 2 UBND Xã
13 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 2 UBND Xã
14 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke 1 UBND Huyện
15 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè 2 UBND Huyện
16 Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng di động trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 UBND Huyện
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 2 UBND Xã
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 UBND Huyện
19 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 2 UBND Huyện
20 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke 1 UBND Huyện