THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật UBND Huyện
2 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (công trình do UBND xã, UBND huyện quyết định đầu tư) 2 UBND Huyện
3 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 2 UBND Huyện
4 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 3 UBND Huyện
5 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) 2 UBND Huyện
6 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 2 UBND Huyện
7 Thành lập hội cấp Huyện UBND Huyện
8 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 3 UBND Huyện
9 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 3 UBND Huyện
10 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 3 UBND Huyện
11 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 3 UBND Huyện
12 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 3 UBND Huyện
13 Thi tuyển viên chức 2 UBND Huyện
14 Thu hồi đất 1 UBND Huyện
15 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 3 UBND Huyện
16 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND Huyện
17 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2 UBND xã/ thị trấn
18 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 1 UBND xã/ thị trấn
19 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập 2 UBND xã/ thị trấn
20 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội cấp huyện 3 UBND Huyện