THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện 1 UBND Huyện
2 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 2 UBND Huyện
3 Thủ tục 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng 2 UBND Huyện
4 Thủ tục thôi làm hòa giải viên 2 UBND xã/ thị trấn
5 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 2 UBND xã/ thị trấn
6 Thủ tục xác nhận liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn
7 Thủ tục đăng ký kết hôn 3 UBND xã/ thị trấn
8 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về đất đai 2 UBND xã/ thị trấn
9 Thủ tục: Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản. 2 UBND xã/ thị trấn
10 Trả lại tài sản 1 UBND Huyện
11 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3 UBND Huyện
12 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 UBND Huyện
13 Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
14 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
15 Thẩm định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp 1 UBND Huyện
16 Thủ tục 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh 2 UBND Huyện
17 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND xã/ thị trấn
18 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 UBND xã/ thị trấn
19 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2 UBND xã/ thị trấn
20 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 3 UBND xã/ thị trấn