THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục: Chuyển mục dích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình 2 UBND xã/ thị trấn
2 Thủ tục: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 2 UBND xã/ thị trấn
3 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận 2 UBND xã/ thị trấn
4 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 UBND Huyện
5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láThông 3 UBND Huyện
6 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 1 UBND Huyện
7 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách nhà nước 1 UBND Huyện
8 Thành lập Thư viện cấp xã 1 UBND xã/ thị trấn
9 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 UBND Huyện
10 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 2 UBND Huyện
11 Thủ tục 5: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” 2 UBND Huyện
12 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 UBND xã/ thị trấn
13 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 3 UBND xã/ thị trấn
14 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
15 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnhThôngtin 3 UBND Huyện
16 công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã/ thị trấn
17 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 1 UBND Huyện
18 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
19 Thủ tục 6: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 2 UBND Huyện
20 Thủ tục đăng ký khai tử 3 UBND xã/ thị trấn