THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 2 UBND Huyện
2 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng (không thực hiện tại phường) 2 UBND xã/ thị trấn
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 3 UBND Huyện
4 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai 1 UBND Huyện
5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 2 UBND Huyện
6 Thủ tục 1: Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến. 2 UBND Huyện
7 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 UBND xã/ thị trấn
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 2 UBND xã/ thị trấn
9 Thủ tục công nhận hòa giải viên 2 UBND xã/ thị trấn
10 Thủ tục ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 UBND xã/ thị trấn
11 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn
12 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 2 UBND xã/ thị trấn
13 xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 2 UBND xã/ thị trấn
14 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2 UBND Huyện
15 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 UBND Huyện
16 Hòa giải tranh chấp đất đai 2 UBND xã/ thị trấn
17 Tặng giấy khen gia đình văn hóa 2 UBND xã/ thị trấn
18 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 1 UBND Huyện
19 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 2 UBND Huyện
20 Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” 2 UBND Huyện