THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp giấy phép xây dựng di dời công trình
Type Lĩnh vực Quản lý đô thi
Level 2
Implementation order
Implementation methods Nộp trực tiếp tại Bộ phận TN và TKQ TTHC huyện.
Documents
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình
2. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật
3. Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm công trình sẽ di dời đến
4. Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện
5. Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện gồm:
- Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình.
- Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình
Period of settlement

Nhà ở riêng lẻ: 15 ngày;

Công trình khác: 30 ngày 
Objects implementing administrative procedures Tổ chức, cá nhân
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Giấy phép
Fees

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Phù hợp với quy đinh của Pháp luật
Legal basis

- Luật Xây dựng 2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2012 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.