THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 1: Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến.
Type Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Level 2
Implementation order - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 
- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Implementation methods Trực tiếp tại trụ sở UBND huyện
Documents - Bản khai (mẫu số 4c-AH)
- Bản sao Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Period of settlement 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Objects implementing administrative procedures Cá nhân
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees không
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu tờ khai.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures không
Legal basis - Mục 5, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005.
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Điểm 2.2, Mục 2, phần IV Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.