THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Type Lĩnh vực Công thương
Level 2
Implementation order

- Cơ sở kinh doanh thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã).

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của cơ sở.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ UBND cấp xã hướng dẫn cơ sở hoàn thiện.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của cơ sở.

- Trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ UBND cấp xã xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm của cơ sở.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, UBND cấp xã phải ra văn bản thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (thông báo phải ghi rõ lý do không hợp lệ và thời gian trong vòng 7 ngày làm việc cơ sở phải hoàn thiện gửi UBND cấp xã xem xét ký bản cam kết).

- Hết thời gian yêu cầu, cơ sở không bổ sung theo thông báo, UBND cấp xã ra thông báo từ chối ký xác nhận cam kết và trả hồ sơ cho cơ sở.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ hợp lệ, đại diện lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận vào bản cam kết và trả kết quả cho cơ sở (01 bản cam kết).

- Hồ sơ và 01 bản cam kết lưu tại UBND cấp xã.

Implementation methods Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cấp xã.
Documents

Hồ sơ xin ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm gồm:

1. Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm (02 bản - in trên giấy bìa màu xanh dương theo mẫu đính kèm);

2. Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (nếu nộp trực tiếp); Bản sao có chứng thực (nếu nộp qua bưu điện) Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh của cơ sở trực tiếp kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực;

3. Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (nếu nộp trực tiếp); Bản sao có chứng thực (nếu nộp qua bưu điện) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.

Period of settlement 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Objects implementing administrative procedures

Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Implementing agencies UBND xã/ thị trấn
Results of implementation of administrative procedures

Giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (Phụ lục: Mẫu 1) hoặc văn bản từ chối ký cam kết

Fees

Không có

Fee

Không có

Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu đơn.docx
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm:

- Cơ sở kinh doanh các loại: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm;

- Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp là cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 (hai) Bộ trở lên (bao gồm cả siêu thị và các cơ sở kinh doanh trong chợ).

Legal basis

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Nghị Định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014 về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

 - Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/05/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các thủ tục liên quan khác