THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Type Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Level 2
Implementation order

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.

Implementation methods

Trực tiếp

Documents

Thành Phần hồ sơ

01 bộ gồm: Đơn đề nghị.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);

+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).

Period of settlement

01 ngày làm việc.

Objects implementing administrative procedures

Cá nhân

Implementing agencies UBND xã/ thị trấn
Results of implementation of administrative procedures

Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

Fees

Không

Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Không

Legal basis

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP , Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC .