THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh
Type Lĩnh vực hoạt động xây dựng
Level 4
Implementation order
Implementation methods
Documents
Period of settlement
Objects implementing administrative procedures
Implementing agencies Phòng Quản lý đô thị
Results of implementation of administrative procedures
Fees
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms QT06.doc Mẫu 6.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis