THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Type Lĩnh vực đường thủy nội địa
Level 4
Implementation order
Implementation methods
Documents
Period of settlement
Objects implementing administrative procedures
Implementing agencies Phòng Quản lý đô thị
Results of implementation of administrative procedures
Fees
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms mẫu 19.doc QT19.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis