THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (số lượng lớn trên 10 cây; cây quý hiếm; cây cổ thụ phải báo cáo UBND Thành phố chấp thuận; cây có biểu hiện bị phá hoại cần phải xác minh)
Type Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Level 4
Implementation order
Implementation methods
Documents
Period of settlement
Objects implementing administrative procedures
Implementing agencies Phòng Quản lý đô thị
Results of implementation of administrative procedures
Fees
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu 20.doc QT20.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis