THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
Type Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Level 2
Implementation order

 

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của cán bộ LĐTBXH xã và ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu 03 trao cho cán bộ LĐTBXH xã, vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả – mẫu 02 và lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu 04 và chuyển phòng Lao động, thương binh và xã  hội

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ – Bộ phận TN&TKQ

 

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả (mẫu 02)

 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu 03)

B2

Chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

Phòng LĐ-TBXH

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu 04)

B3

 

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ thông báo cho công dân một lần bằng văn bản để công dân bổ sung hoàn thiện

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

 

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (mẫu 05)

 

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (mẫu 06)

B4

Hoàn thiện hồ sơ, in tờ trình trình lãnh đạo phòng xem xét

Cán bộ thụ lý hồ sơ

 

Hồ sơ trình

Tờ trình

B5

Lãnh đạo phòng xem xét, ký tờ trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo xác nhận người có công

Lãnh đạo phòng LĐTBXH

 

 

B6

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo xác nhận người có công để xét duyệt từng hồ sơ; lập biên bản xét duyệt  trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy báo tử đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền;

Ban chỉ đạo

 

 

B7

Căn cứ biên bản xét duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy báo tử đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền

Chủ tịch UBND

 

Giấy báo tử

B8

 

Tổng hợp hồ sơ và chuyển hồ sơ về cấp có thẩm quyền giải quyết

 

Cán bộ thụ lý hồ sơ,

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu 04)

Implementation methods
Documents

 

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

+ Đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ

x

 

 

+ Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.

x

 

 

 +Trường hợp người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước thì phải kèm theo giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương quản lý nghĩa trang liệt sĩ.

x

 

Period of settlement

Không quy định.

Objects implementing administrative procedures Áp dụng đối với hoạt động xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Nộp 03 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện
Legal basis - Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng -Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân -Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ LĐTBXH-Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ