THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Type Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Level 2
Implementation order

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Kiểm tra, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức và chuyển đến bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận một cửa UBND cấp xã

4 giờ

Thành phần hồ sơ theo mục 3.2

B2

Công chức chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể.

Chuyên viên UBND cấp xã

10 ngày

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02/TT01/2018/TT-VPCP

- Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết/thông báo trả lại hồ sơ

B3

Lãnh đạo UBND cấp Xã phê duyệt hồ sơ liên thông

Lãnh đạo UBND cấp xã

2 ngày

Hồ sơ liên thông UBND xã phê duyệt

B4

Công chức chuyên môn UBND cấp xã vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho phòng LĐTB&XH Cấp huyện qua Bộ phận một cửa.

Chuyên viên UBND cấp xã

4 giờ

Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 06/TT01/2018/TT-VPCP

B5

Công chức tại Bộ phận một cửa của cơ UBND Cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ liên thông, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

4 giờ

Hồ sơ liên thông UBND xã gửi

B6

Công chức chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể.

Chuyên viên phòng LĐTB&XH cấp huyện

5 ngày

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02/TT01/2018/TT-VPCP

- Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết/thông báo trả lại hồ sơ

B7

Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm tra, ký nháy trình lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo phòng chuyên môn cấp Huyện

1 ngày

Hồ sơ trình lãnh đạo UBND huyện

B8

Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra và ký phê duyệt hồ sơ liên thông.

Lãnh đạo UBND cấp Huyện

3 ngày

Kết quả giải quyết hồ sơ

B9

Công chức chuyên môn UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa

Chuyên viên phòng LĐTB&XH cấp huyện

4 giờ

Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 06/TT01/2018/TT-VPCP

B10

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Trong giờ hành chính

 

Implementation methods Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã
Documents

 

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Tờ khai của đối tượng (theo mẫu số 1a,1b,1c,1d,1đ ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ)

Khi nộp hồ sơ công dân cần mang theo các giầy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu:

* Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã.

* Giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người khuyết tật đang nuôi con.

* Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV.

* Giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp người khuyết tật đang mang thai.

* Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật.

x

 

 

Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC (chỉ  thực hiện trong trường hợp nhận nuôi dưỡng đối tượng)

x

 

Period of settlement Trong vòng 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó UBND cấp xã: 13 ngày làm việc, UBND cấp Huyện: 10 ngày làm việc.
Objects implementing administrative procedures Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng
Implementing agencies UBND Huyện
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội - Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động TB&XH.