THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 2 UBND Huyện
2 Báo cáo ĐH nhiệm kỳ, ĐH bất thường Hội cấp huyện UBND Huyện
3 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 UBND Huyện
4 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện 2 UBND Huyện
5 cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 1 UBND Huyện
6 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 2 UBND Huyện
7 Cấp bản sao từ sổ gốc 1 UBND Huyện
8 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 2 UBND Huyện
9 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất 2 UBND Huyện
10 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 2 UBND Huyện
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 2 UBND Huyện
13 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (số lượng lớn trên 10 cây; cây quý hiếm; cây cổ thụ phải báo cáo UBND Thành phố chấp thuận; cây có biểu hiện bị phá hoại cần phải xác minh) 4 Phòng Quản lý đô thị
14 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (số lượng nhỏ dưới 10 cây, không phải là cây quý hiếm, cây cổ thụ, không có biểu hiện phá hoại làm cây chết). 4 Phòng Quản lý đô thị
15 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh 4 Phòng Quản lý đô thị
16 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh 4 Phòng Quản lý đô thị
17 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh 4 Phòng Quản lý đô thị
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 4 Phòng Quản lý đô thị
19 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 UBND Huyện
20 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh 4 Phòng Quản lý đô thị