ỦY BAN NHÂN DÂN

Lãnh đạo UBND Huyện
Publish date 22/06/2017 | 15:53  | View count: 7439

Lãnh đạo UBND Huyện :
 
Chủ tịch: Lê Trung Kiên
Điện thoại: (024).38832214
 
Phó chủ tịch: Nguyễn Xuân Linh
Điện thoại: (024).38832638
 
Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Tám
Điện thoại: (024).38832215
 
Phó chủ tịch:  Nguyễn Mạnh Quân
Điện thoại: (024).35810087
 
Chánh Văn Phòng HĐND&UBND:  Hoàng Hải Đăng
Điện thoại: (024).38832381

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh