Xây dựng nông thôn mới

Đông Anh họp Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Publish date 17/11/2017 | 11:43  | View count: 2712

Chiều 17/11, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, bình xét, công nhận các mô hình văn hóa năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Tám - TVHU - PCT UBND Huyện - Trưởng BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chủ trì hội nghị.

          Tại hội nghị, BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh đã thông qua các nội dung và phương thức kiểm tra công nhận danh hiệu "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". Theo đó,  cơ sở chuẩn bị báo cáo kết quả công tác xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và bảng tự chấm điểm được áp dụng từ năm 2013; đối với các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa đã được công nhận từ năm 2015 thì cơ sở chuẩn bị báo cáo kết quả công tác xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa để xét kiểm tra, công nhận lại danh hiệu.

     Đối với kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu "xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới", cơ sở chuẩn bị báo cáo công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 - 2017 và bảng tự chấm điểm. Đối với kiểm tra bình xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa",  "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"  các đơn vị chuẩn bị báo cáo kết quả 2 năm công tác xây dựng để xét công nhận lần đầu và làm báo báo kết quả thực hiện năm 2017 với các đơn vị đăng kí danh hiệu đơn vị văn hóa năm 2017.

          Dự kiến Đoàn kiểm tra của Huyện sẽ đi kiểm tra thực tế ở cơ sở từ ngày 26/11 đến ngày 9/12/2017.

Huyền Trang - Việt Quang