Xây dựng nông thôn mới

UBND Huyện Đông Anh triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo năm 2018
Publish date 09/03/2018 | 11:03  | View count: 2792

Chiều 8/3, UBND Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hỗ trợ, xây dựng, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Huyện năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Tám- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì hội nghị.

 

            Tại hội nghị, UBND Huyện đã thông qua Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Huyện năm 2018 gồm 18 ông bà do bà Nguyễn Thị Tám- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND Huyện làm Trưởng Ban. Theo Kế hoạch, đối tượng được hỗ trợ nhà ở là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương giai đoạn 2011-2015 và Thành phố giai đoạn 2016-2020 có nhà ở xuống cấp, hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện nhà ở, có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở; theo điều tra ban đầu toàn Huyện có 63 hộ nghèo thuộc diện.

      Mức hỗ trợ đối với nhà xây mới là 75 triệu đồng/nhà, trong đó hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội là 25 triệu đồng, nguồn xã hội hóa là 50 triệu đồng; đối với nhà cải tạo, mức hỗ trợ là 45 triệu đồng/nhà, trong đó hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội là 25 triệu đồng, nguồn xã hội hóa là 20 triệu đồng; đối với hộ nghèo Thị trấn không được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội và tiền hỗ trợ của Thành phố, nguồn xã hội hóa hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà. Dự kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch là 4.305 triệu đồng, trong đó, kinh phí hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà ở là 2.730 triệu đồng.Thời gian thực hiện, tiến hành rà soát, lập danh sách báo cáo về UBND Huyện qua Phòng Lao động thương binh xã hội trước ngày 20/3/2018; tập trung hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng, cải tạo nhà ở hoàn thành trước ngày Cả nước vì người nghèo 30/9/2018.

 

 

             Với mục tiêu: 100% hộ nghèo nông thôn có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững; UBND Huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể Huyện liên quan, các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy trình và tiến độ đề ra.

Dương Đông- Trung Dũng