Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 ở khu dân cư Mạch Lũng, xã Đại Mạch
Ngày đăng 13/11/2017 | 11:00  | View count: 1689

Ngày 11/11, Ban công tác mặt trận thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

 

 

      Trong năm qua, cán bộ Và nhân dân thôn Mạch Lũng đã luôn đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ chỉ tiêu  bằng những việc làm, hành động thiết thực cụ thể. Ban vận động của thôn tuyên truyền tới từng hộ gia đình, người dân trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, văn minh trong ứng xử. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT đều được nhân dân trong thôn hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ các loại quỹ được trên 22 triệu đồng. Năm 2017 toàn thôn Mạch Lũng có 95% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, có5 hộ được suy tôn gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã.

 

 

 

 

      Trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" của thôn Mạch Lũng, đã có 1 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương ví sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, UBMTTQ huyện đã trao quà cho 3 hộ nghèo, UBND xã Đại Mạch đã khen thưởng 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017.

 

Trần Minh & Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh