Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng bộ xã Việt Hùng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII
Ngày đăng 04/01/2018 | 15:12  | View count: 2766

Chiều 4/1, Đảng bộ xã Việt Hùng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII.

 

Tại hội nghị, trên 300 đảng viên của xã Việt Hùng đã được nghe đồng chí Đặng Giang Sơn- Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa 12, đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

     Thông qua buổi học tập đã giúp cho mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, những vấn đề mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa 12. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Huyền Trang/Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh