HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp HĐND huyện Đông Anh khoá XVII
Ngày đăng 19/11/2013 | 10:43  | View count: 2025

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND Huyện đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó kỳ họp thứ 1 được tổ chức theo luật định để kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND; 11 kỳ họp thường kỳ; 4 kỳ họp bất thường.

 

1. Các kỳ họp HĐND Huyện:

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh