HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND Huyện Đông Anh khóa 19 triển khai tổ chức kỳ họp thứ 7
Ngày đăng 16/03/2018 | 19:02  | View count: 3644

Theo thông tin từ HĐND Huyện Đông Anh, Thường trực HĐND huyện dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường- kỳ họp thứ 7 vào hồi 8h30 ‘ ngày 22/3/2018 để kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt của Huyện.

Theo thông tin từ HĐND Huyện Đông Anh, Thường trực HĐND huyện dự kiến  tổ chức kỳ họp bất thường- kỳ họp thứ 7 vào hồi 8h30 ‘ ngày 22/3/2018 để kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt của Huyện.  

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh