Khen thưởng, xử phạt tổ chức doanh nghiệp

Đông Anh bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3
Ngày đăng 25/11/2017 | 20:31  | View count: 2406

Ngày 25/11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện phối hợp tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 3.

 

    Trong thời gian 10 ngày, 61 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện được nghiên cứu 15 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới vv....

 

 

    Kết thúc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3, qua viết bài thu hoạch và kiểm tra đã có 100% học viên đạt khá, giỏi, trong đó có 49% học viên đạt loại giỏi. Nhân dịp này UBND huyện Đông Anh đã khen thưởng cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh