KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Đông Anh tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết lần thứ 12 Ban chấp hành TW Hội nông dân Việt Nam
Ngày đăng 09/11/2017 | 10:58

Chiều ngày 8/11, Hội nông dân huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết lần thứ 12 Ban chấp hành TW Hội nông dân Việt Nam về thực hiện 3 nhiệm vụ trong tâm.

 

          Đến dự có đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên TW Đảng - Chủ tịch TW Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Trịnh Thế Khiết - TUV - Chủ tịch Hội nông dân Thành phố và hơn 300 hội viên nông dân trên địa bàn Huyện.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên TW Đảng - Chủ tịch TW Hội nông dân Việt Nam khái quát về tình hình, kết quả đạt được cũng như khó khăn trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay; quán triệt thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện có hiệu quả trong các cấp Hội, đó là: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

          Thông qua hội nghị đã giúp cho các hội viên nông dân trên địa bàn huyện Đông Anh nhận thức sâu sắc và triển khai có hiệu quả Nghị quyết lần thứ 12 Ban chấp hành TW Hội nông dân Việt Nam. Qua đó, tạo nên sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động nhằm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh