KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Đoàn giám sát hội đồng lý luận trung ương làm việc với Đông Anh
Ngày đăng 16/10/2018 | 22:35

Chiều 16/10, đoàn giám sát Hội đồng lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương làm trưởng đoàn phối hợp với Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị Tọa đàm khoa học với chủ đề "Tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011".

      Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Phong – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy và đại diện các sở ngành Thành phố. Đại diện huyện Đông Anh có đồng chí Nguyễn Văn Quang – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Phạm Văn Châm – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí nguyên là Bí thư huyện ủy qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí là trường các đoàn thể chính trị xã hội, trưởng một số phòng ban của huyện và các đồng chí là Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn.

     Thay mặt Huyện ủy Đông Anh, đồng chí Phạm Văn Châm – Phó bí thư huyện ủy báo cáo trước đoàn về kết quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Thực hiện cương lĩnh 2011 và các nghị quyết của Đảng, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Đông Anh luôn đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo và thực hiện hiệu quả các nội dụng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và đạt được những thành tựu quan trọng tạo ra bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực: An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế vượt qua khó khăn và có sự phát triển liên tục với mức tăng trưởng khá cao và ổn định từ 9-10%/ năm, cơ cấu kinh tế chuyển biển tích cực theo đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ ngày càng tăng nhanh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, củng cố tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính quyền các cấp ngày càng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.

     Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tập trung chủ yếu vào 9 vấn đề trọng tâm: Những thuận lợi khó khăn trong bước chuyển huyện Đông Anh thành quận, các vấn đề về phân cấp phân quyền trong việc quản lý, trách nhiệm quyền hạn của thành phố, của huyện và của cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội như thế nào cho bớt rườm rà, hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng như thế nào, các biện pháp để kết nối kinh tế giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, tập trung tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển,  làm thế nào giữa việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa và phát triển nền kinh tế, vấn đề đào tạo nghề cho lao động của Đông Anh theo nhu cầu thị trường và vấn đề đảm bảo an ninh chính trị trật tự xã hội gắn với thế trận lòng dân.

     Kết thúc buổi tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, tiếp thu, đánh giá cao các ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu trong hội nghị đều rất tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng xác đáng. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu để Hội đồng Lý luận Trung ương tổng hợp phục vụ Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và đưa vào văn kiện đại hội 13 sắp tới.

Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh