KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

MTTQ huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “ Phát triển sự nghiệp Y tế huyện Đông Anh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.
Ngày đăng 26/11/2020 | 10:44

Sáng ngày 26/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án “ Phát triển sự nghiệp Y tế huyện Đông Anh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.

 

 

     Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Nhị Hà - Thành ủy viên- Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Biền- Nguyên Bí thư Huyện ủy Đông Anh, đồng chí Đỗ Ngọc Bích – UVBTVHU - Chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Anh, đồng chí Nguyễn Thị Tám - UVBTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí trong Ban tư vấn  MTTQ Huyện.

 

 

     Dự thảo Đề án “ Phát triển sự nghiệp y tế huyện Đông Anh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” gồm 4 phần bao gồm: Sự cần thiết xây dựng Đề án, Nội dung của Đề án, tổ chức thực hiện và Kiến nghị, đề xuất; và 7 giải pháp chủ yếu của Đề án. Mục tiêu chung của Đề án nhằm phát triển đồng bộ hệ thống y tế vừa phổ cập, vừa chuyên nghiệp sâu nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Củng cố nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo phục vụ mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thuận tiện, nhanh chóng, chất lượng dịch vụ tốt. Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn; phấn đấu để mọi người dân được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực.

     Sau khi nghiên cứu Dự thảo Đề án và nghe báo cáo đề dẫn của Ủy ban MTTQ Huyện các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng hoàn thiện Đề án như: Tên của Đề án cần cụ thể tránh chung chung và phải  dễ hiểu, cần điều chỉnh và bổ sung một số ý ở phần nội dung như: Giải pháp cần rõ ràng và cụ thể cho từng mục tiêu của Đề án để phù hợp với thực tế, cần điều chỉnh về thời gian và lộ trình thực hiện Đề án…  

 

 

 

     Các ý kiến tại hội nghị đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tiếp thu, tổng hợp chuyển ban soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung để Đề án phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

 

Hồng Sinh-Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh