KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư số 27/2020/TT-BGD&ĐT
Ngày đăng 26/12/2020 | 11:33

Sáng 24/12, tại Hội trường UBND huyện Đông Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức hội nghị tập huấn đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư số 27/2020/TT-BGD&ĐT cho hơn 200 các thầy cô giáo là lãnh đạo, chuyên viên các Phòng GD&ĐT, các thầy cô giáo là lãnh đạo cốt cán các trường của 10 đơn vị thuộc cụm Số 3 và Số 4 trên địa bàn Thành phố.

 

 

 

      Tại buổi tập huấn, Giáo sư- Tiến sỹ Nguyễn Công Khanh- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt đến các học viên những nội dung cơ bản của Thông tư 27 ngày 4/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành. Theo Thông tư này việc áp dụng quy định đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo lộ trình từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1, từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2, từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3 và các năm học tiếp theo đối với các lớp 4, 5.

    Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020, thay thế cho quy định đánh giá học sinh tiểu học tại Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. So với các quy định trước đây về đánh giá học sinh tiểu học, có những điểm mới như: giáo viên được chấm 0 điểm bài kiểm tra, trong đánh giá định kỳ, bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh; đề kiểm tra của học sinh tiểu học chỉ còn 3 mức độ là nhận biết, kết nối và vận dụng; giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá và vai trò của phụ huynh trong đánh giá thường xuyên được thể hiện rõ và có một số thay đổi trong đánh giá định kỳ.

 

 

      Tại buổi tập huấn các học viên đã tích cực trao đổi, chia sẻ để làm rõ hơn các nội dung về Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT để đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy định; đồng thời chia sẻ thêm một số khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến thời điểm hiện tại và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Việc triển khai thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học góp phần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giao dục phổ thông mới để từ đó hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học.

 

Hồng Sinh- Trung Dũng

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh