Truy cập nội dung luôn
CƠ CẤU TỔ CHỨC
TIN TỨC, SỰ KIỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

Kinh tế - Chính trị Kinh tế - Chính trị

Huyện ủy Đông Anh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2024
Ngày đăng 08/04/2024 | 15:30  | Lượt xem: 386

Sáng 8/4, Huyện ủy Đông Anh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2024 (lớp thứ nhất). Tới dự và trực tiếp truyền đạt một số Chuyên đề tại lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Hoa – HUV – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Anh.

Theo kế hoạch, trong thời gian học tập là 7 ngày, các học viên mới được truyền đạt 10 chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển văn hóa – xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Chủ động tích cực và hội nhập quốc tế; Tăng cường chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập. Thông qua khóa học nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận các học viên là đảng viên chính thức sau 1 năm rèn luyện, phấn đấu./.

Vũ Quyên – Thế Vĩnh

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1256
Lượt truy cập trong tuần: 67835
Lượt truy cập trong tháng: 251542
Lượt truy cập trong năm: 1585315
Tổng số truy cập: 3928030
 
+21
°
C
+23°
+16°
Dong Anh
Wednesday, 21
See 7-Day Forecast