KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ban pháp chế HĐND huyện kiểm tra, giám sát tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.
Ngày đăng 21/06/2018 | 17:20

Chiều ngày 20/6, Ban pháp chế HĐND huyện Đông Anh do đồng chí Hoàng Quang Lịch – Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác giải quyết, xử lý các vi phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.


    Tại buổi làm việc, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo với Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, kết quả giải quyết, xử lý các vi phạm xả thải nước sản xuất, chất thải công nghiệp ở khu vực kênh Hà Bắc, cụm công nghiệp Nguyên khê, các cơ sở sản xuất ở xã Việt Hùng, Dục Tú. Theo đó hầu hết các chất thải công nghiệp và nguồn nước của các doanh nghiệp sản xuất tại khu công nghiệp Nguyên khê và ở xã Việt Hùng, Dục Tú đều thải ra môi trường tự nhiên mà không qua xử lý. Nguyên nhân chính do các khu công nghiệp này chưa có hệ thống đấu nối xử lý chất thải. Vì vậy, tình trạng chất thải rắn, nước thải của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đều đổ ra hành lang và chưa được quy tập và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, hàng ngày, các chất thải rắn, khí, và nước thải công nghiệp của khu công nghiệp, khu sản xuất đã gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước mặt, nước ngầm và môi trường sinh sống của người dân. Trước thực trạng trên, các ngành, cơ quan chức năng của huyện đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong hoạt động giám sát và bảo vệ môi trường. Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã thành lập các đoàn thanh tra, kiển tra tại 40 cơ sở sản xuất, qua đó đã xủ phạt hành chính 10 cơ sở vi phạm về ô nhiễm môi trường với số tiền là 597 triệu đồng, chỉ đạo đình chie hoạt động, giải tỏa 15 cơ sở sản xuât, cương chế đối với 7 cơ sở, yêu cầu các cơ sở sản xuất, chue đầu tư đấu nối nước thải vào trạm xư lý tập trung đạt 90%.

  Tại buổi giám sát, Ban pháp chế HĐND huyện đã ghi nhận những cố gắng, những chuyến biến trong công tác bảo vệ môi trường của Huyện. Để tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Ban pháp chế HĐND huyện đề nghị lãnh đạo các phòng, cơ quan chức năng của huyện cần triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong nhân dân nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức cho người dân; có biện pháp để chấm dứt ngay tình trạng để rác thải và nước thải chưa qua xử lý xuống sông, ngòi, ao, hồ, các nguồn nước tự nhiên; kiểm tra, xử lý triệt để các đơn vị gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, UBND Huyện cũng cần phải phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường. 

Trần Minh – Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh